Lô gan Quảng Bình - Thống kê lô gan QB (XSQB) lâu chưa ra nhất

Thống kê lô tô gan Quảng Bình ngày 30/03/2023

⇒ Ngoài ra các bạn xem thêm:

Bảng thống kê lô gan Quảng Bình lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay

Bộ sốNgày ra cuối cùngSố ngày ganGan cực đại
89 12-05-2022 28 28
11 02-06-2022 25 25
49 30-06-2022 21 26
29 07-07-2022 20 29
31 14-07-2022 19 25
42 28-07-2022 17 41
86 28-07-2022 17 22
65 04-08-2022 16 23
69 11-08-2022 15 30
94 11-08-2022 15 25
33 18-08-2022 14 26
78 18-08-2022 14 29
84 18-08-2022 14 26
19 25-08-2022 13 28
40 25-08-2022 13 32
28 01-09-2022 12 39
09 15-09-2022 10 31
21 15-09-2022 10 32
96 15-09-2022 10 27

Gan cực đại Quảng Bình các bộ số từ 00-99 từ 2002 đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 31 ngày
01 22 ngày
02 42 ngày
03 21 ngày
04 32 ngày
05 29 ngày
06 27 ngày
07 22 ngày
08 24 ngày
09 31 ngày
10 31 ngày
11 25 ngày
12 49 ngày
13 17 ngày
14 27 ngày
15 18 ngày
16 45 ngày
17 57 ngày
18 33 ngày
19 28 ngày
20 22 ngày
21 32 ngày
22 24 ngày
23 27 ngày
24 35 ngày
25 27 ngày
26 25 ngày
27 36 ngày
28 39 ngày
29 29 ngày
30 29 ngày
31 25 ngày
32 22 ngày
33 26 ngày
34 39 ngày
35 25 ngày
36 29 ngày
37 27 ngày
38 23 ngày
39 19 ngày
40 32 ngày
41 40 ngày
42 41 ngày
43 35 ngày
44 23 ngày
45 28 ngày
46 31 ngày
47 28 ngày
48 30 ngày
49 26 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 27 ngày
51 30 ngày
52 25 ngày
53 31 ngày
54 42 ngày
55 34 ngày
56 32 ngày
57 30 ngày
58 28 ngày
59 24 ngày
60 41 ngày
61 32 ngày
62 31 ngày
63 24 ngày
64 33 ngày
65 23 ngày
66 34 ngày
67 28 ngày
68 34 ngày
69 30 ngày
70 20 ngày
71 27 ngày
72 32 ngày
73 29 ngày
74 48 ngày
75 35 ngày
76 26 ngày
77 22 ngày
78 29 ngày
79 23 ngày
80 26 ngày
81 23 ngày
82 33 ngày
83 25 ngày
84 26 ngày
85 32 ngày
86 22 ngày
87 27 ngày
88 20 ngày
89 28 ngày
90 34 ngày
91 32 ngày
92 29 ngày
93 41 ngày
94 25 ngày
95 22 ngày
96 27 ngày
97 22 ngày
98 29 ngày
99 36 ngày

Thống kê cặp lô gan Quảng Bình lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
49 - 94 11-08-2022 15 15
69 - 96 15-09-2022 10 13
68 - 86 22-09-2022 9 17
09 - 90 29-09-2022 8 22
56 - 65 06-10-2022 7 17
12 - 21 20-10-2022 5 17
78 - 87 20-10-2022 5 14
27 - 72 27-10-2022 4 22
39 - 93 27-10-2022 4 13
48 - 84 27-10-2022 4 17

Thống kê giải đặc biệt Quảng Bình lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
75 31-01-2013 508
82 12-12-2013 463
76 07-07-2016 329
89 01-09-2016 321
92 08-12-2016 307
39 17-08-2017 271
43 01-02-2018 247
07 15-03-2018 241
45 26-04-2018 235
94 24-05-2018 231

Thống kê đầu giải đặc biệt Quảng Bình lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
4 04-08-2022 16
9 18-08-2022 14
7 01-09-2022 12
3 29-09-2022 8
5 06-10-2022 7
0 13-10-2022 6
1 20-10-2022 5
8 10-11-2022 2
6 17-11-2022 1
2 24-11-2022 0

Thống kê đuôi giải đặc biệt Quảng Bình lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
8 19-05-2022 27
7 25-08-2022 13
1 01-09-2022 12
9 08-09-2022 11
4 22-09-2022 9
6 06-10-2022 7
5 27-10-2022 4
2 03-11-2022 3
0 17-11-2022 1
3 24-11-2022 0