Lô gan Phú Yên - Thống kê lô gan PY (XSPY) lâu chưa ra nhất

Thống kê lô tô gan Phú Yên ngày 27/09/2023

⇒ Ngoài ra các bạn xem thêm:

Bảng thống kê lô gan Phú Yên lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay

Bộ sốNgày ra cuối cùngSố ngày ganGan cực đại
12 21-11-2022 37 37
52 02-01-2023 31 31
71 06-02-2023 26 26
06 17-04-2023 16 34
42 24-04-2023 15 33
76 24-04-2023 15 29
83 24-04-2023 15 37
65 08-05-2023 13 24
55 15-05-2023 12 36
32 22-05-2023 11 26
36 22-05-2023 11 33
47 22-05-2023 11 29
81 22-05-2023 11 26
15 29-05-2023 10 20
27 29-05-2023 10 35
28 29-05-2023 10 22
90 29-05-2023 10 29

Gan cực đại Phú Yên các bộ số từ 00-99 từ 2002 đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 34 ngày
01 28 ngày
02 30 ngày
03 17 ngày
04 27 ngày
05 37 ngày
06 34 ngày
07 31 ngày
08 22 ngày
09 24 ngày
10 18 ngày
11 25 ngày
12 37 ngày
13 36 ngày
14 35 ngày
15 20 ngày
16 30 ngày
17 35 ngày
18 31 ngày
19 41 ngày
20 24 ngày
21 32 ngày
22 28 ngày
23 30 ngày
24 24 ngày
25 25 ngày
26 27 ngày
27 35 ngày
28 22 ngày
29 35 ngày
30 29 ngày
31 30 ngày
32 26 ngày
33 24 ngày
34 26 ngày
35 46 ngày
36 33 ngày
37 31 ngày
38 30 ngày
39 23 ngày
40 27 ngày
41 18 ngày
42 33 ngày
43 48 ngày
44 32 ngày
45 39 ngày
46 26 ngày
47 29 ngày
48 25 ngày
49 33 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 31 ngày
51 30 ngày
52 31 ngày
53 32 ngày
54 21 ngày
55 36 ngày
56 42 ngày
57 23 ngày
58 25 ngày
59 30 ngày
60 26 ngày
61 28 ngày
62 33 ngày
63 33 ngày
64 27 ngày
65 24 ngày
66 22 ngày
67 29 ngày
68 20 ngày
69 31 ngày
70 43 ngày
71 26 ngày
72 46 ngày
73 34 ngày
74 32 ngày
75 32 ngày
76 29 ngày
77 38 ngày
78 23 ngày
79 33 ngày
80 29 ngày
81 26 ngày
82 25 ngày
83 37 ngày
84 29 ngày
85 23 ngày
86 29 ngày
87 20 ngày
88 40 ngày
89 31 ngày
90 29 ngày
91 35 ngày
92 26 ngày
93 45 ngày
94 37 ngày
95 23 ngày
96 30 ngày
97 30 ngày
98 30 ngày
99 25 ngày

Thống kê cặp lô gan Phú Yên lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
17 - 71 05-06-2023 9 14
09 - 90 12-06-2023 8 15
15 - 51 19-06-2023 7 15
25 - 52 19-06-2023 7 21
46 - 64 19-06-2023 7 12
68 - 86 26-06-2023 6 18
14 - 41 03-07-2023 5 10
27 - 72 03-07-2023 5 35
69 - 96 03-07-2023 5 14

Thống kê giải đặc biệt Phú Yên lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
71 22-10-2012 559
33 03-10-2016 353
35 31-07-2017 310
59 16-10-2017 299
83 19-03-2018 277
76 21-05-2018 268
81 10-09-2018 252
52 24-12-2018 237
55 11-02-2019 230
14 25-03-2019 224

Thống kê đầu giải đặc biệt Phú Yên lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
9 09-01-2023 30
3 22-05-2023 11
0 29-05-2023 10
7 05-06-2023 9
1 26-06-2023 6
6 03-07-2023 5
8 10-07-2023 4
5 24-07-2023 2
4 31-07-2023 1
2 07-08-2023 0

Thống kê đuôi giải đặc biệt Phú Yên lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
1 13-03-2023 21
3 17-04-2023 16
5 01-05-2023 14
0 29-05-2023 10
2 19-06-2023 7
8 26-06-2023 6
7 10-07-2023 4
4 17-07-2023 3
6 24-07-2023 2
9 07-08-2023 0