Lô gan Kiên Giang - Thống kê lô gan KG (XSKG) lâu chưa ra nhất

Thống kê lô tô gan Kiên Giang ngày 17/06/2024

⇒ Ngoài ra các bạn xem thêm:

Bảng thống kê lô gan Kiên Giang lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay

Bộ sốNgày ra cuối cùngSố ngày ganGan cực đại
22 25-06-2023 39 51
72 05-11-2023 20 25
93 05-11-2023 20 21
35 19-11-2023 18 36
60 19-11-2023 18 18
86 26-11-2023 17 28
00 10-12-2023 15 22
21 10-12-2023 15 29
98 10-12-2023 15 24
33 17-12-2023 14 23
42 17-12-2023 14 26
61 17-12-2023 14 35
02 24-12-2023 13 46
32 24-12-2023 13 27
55 24-12-2023 13 28
10 07-01-2024 11 32
75 07-01-2024 11 24
87 07-01-2024 11 33
23 14-01-2024 10 27
51 14-01-2024 10 19
79 14-01-2024 10 31
96 14-01-2024 10 26

Gan cực đại Kiên Giang các bộ số từ 00-99 từ 2002 đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 22 ngày
01 24 ngày
02 46 ngày
03 33 ngày
04 24 ngày
05 21 ngày
06 31 ngày
07 40 ngày
08 35 ngày
09 25 ngày
10 32 ngày
11 33 ngày
12 27 ngày
13 30 ngày
14 22 ngày
15 36 ngày
16 33 ngày
17 42 ngày
18 30 ngày
19 28 ngày
20 40 ngày
21 29 ngày
22 51 ngày
23 27 ngày
24 26 ngày
25 23 ngày
26 44 ngày
27 21 ngày
28 34 ngày
29 25 ngày
30 35 ngày
31 24 ngày
32 27 ngày
33 23 ngày
34 37 ngày
35 36 ngày
36 30 ngày
37 41 ngày
38 39 ngày
39 24 ngày
40 21 ngày
41 31 ngày
42 26 ngày
43 24 ngày
44 37 ngày
45 23 ngày
46 27 ngày
47 39 ngày
48 24 ngày
49 27 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 29 ngày
51 19 ngày
52 33 ngày
53 26 ngày
54 27 ngày
55 28 ngày
56 26 ngày
57 33 ngày
58 19 ngày
59 29 ngày
60 18 ngày
61 35 ngày
62 24 ngày
63 29 ngày
64 23 ngày
65 36 ngày
66 28 ngày
67 21 ngày
68 37 ngày
69 32 ngày
70 19 ngày
71 21 ngày
72 25 ngày
73 22 ngày
74 29 ngày
75 24 ngày
76 22 ngày
77 36 ngày
78 37 ngày
79 31 ngày
80 23 ngày
81 31 ngày
82 26 ngày
83 27 ngày
84 31 ngày
85 28 ngày
86 28 ngày
87 33 ngày
88 48 ngày
89 28 ngày
90 30 ngày
91 28 ngày
92 26 ngày
93 21 ngày
94 28 ngày
95 38 ngày
96 26 ngày
97 34 ngày
98 24 ngày
99 24 ngày

Thống kê cặp lô gan Kiên Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
23 - 32 14-01-2024 10 15
02 - 20 28-01-2024 8 17
28 - 82 11-02-2024 6 168
19 - 91 18-02-2024 5 17
69 - 96 18-02-2024 5 25
01 - 10 25-02-2024 4 17
14 - 41 25-02-2024 4 12
35 - 53 25-02-2024 4 168
47 - 74 25-02-2024 4 18
24 - 42 03-03-2024 3 168

Thống kê giải đặc biệt Kiên Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
31 02-10-2011 632
66 05-05-2013 549
96 16-11-2014 469
91 13-11-2016 365
61 16-07-2017 330
93 27-08-2017 324
50 22-04-2018 290
28 13-01-2019 252
02 03-02-2019 249
97 23-06-2019 229

Thống kê đầu giải đặc biệt Kiên Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
3 26-11-2023 17
0 28-01-2024 8
1 04-02-2024 7
8 11-02-2024 6
5 18-02-2024 5
7 25-02-2024 4
4 03-03-2024 3
9 10-03-2024 2
6 17-03-2024 1
2 24-03-2024 0

Thống kê đuôi giải đặc biệt Kiên Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
8 29-10-2023 21
0 19-11-2023 18
1 10-12-2023 15
7 04-02-2024 7
2 11-02-2024 6
4 25-02-2024 4
3 03-03-2024 3
9 10-03-2024 2
5 17-03-2024 1
6 24-03-2024 0