Lô gan Hồ Chí Minh - Thống kê lô gan HCM (XSHCM) lâu chưa ra nhất

Thống kê lô tô gan TP Hồ Chí Minh ngày 02/10/2023

⇒ Ngoài ra các bạn xem thêm:

Bảng thống kê lô gan TP Hồ Chí Minh lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay

Bộ sốNgày ra cuối cùngSố ngày ganGan cực đại
28 20-05-2023 23 39
98 22-05-2023 22 35
49 10-06-2023 17 30
23 12-06-2023 16 30
43 12-06-2023 16 28
39 17-06-2023 15 28
55 19-06-2023 14 28
12 24-06-2023 13 31
20 26-06-2023 12 32
24 26-06-2023 12 42
30 26-06-2023 12 26
91 26-06-2023 12 48
03 01-07-2023 11 32
34 01-07-2023 11 38
48 01-07-2023 11 46
72 01-07-2023 11 32
93 01-07-2023 11 30
79 03-07-2023 10 36
86 03-07-2023 10 26

Gan cực đại TP Hồ Chí Minh các bộ số từ 00-99 từ 2002 đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 29 ngày
01 29 ngày
02 27 ngày
03 32 ngày
04 28 ngày
05 39 ngày
06 28 ngày
07 34 ngày
08 34 ngày
09 26 ngày
10 36 ngày
11 33 ngày
12 31 ngày
13 29 ngày
14 33 ngày
15 27 ngày
16 35 ngày
17 34 ngày
18 36 ngày
19 47 ngày
20 32 ngày
21 29 ngày
22 27 ngày
23 30 ngày
24 42 ngày
25 38 ngày
26 26 ngày
27 29 ngày
28 39 ngày
29 31 ngày
30 26 ngày
31 27 ngày
32 32 ngày
33 26 ngày
34 38 ngày
35 36 ngày
36 24 ngày
37 33 ngày
38 34 ngày
39 28 ngày
40 28 ngày
41 32 ngày
42 28 ngày
43 28 ngày
44 29 ngày
45 26 ngày
46 31 ngày
47 31 ngày
48 46 ngày
49 30 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 43 ngày
51 30 ngày
52 27 ngày
53 40 ngày
54 22 ngày
55 28 ngày
56 32 ngày
57 36 ngày
58 28 ngày
59 28 ngày
60 31 ngày
61 25 ngày
62 46 ngày
63 29 ngày
64 39 ngày
65 38 ngày
66 33 ngày
67 28 ngày
68 40 ngày
69 31 ngày
70 33 ngày
71 28 ngày
72 32 ngày
73 36 ngày
74 54 ngày
75 23 ngày
76 30 ngày
77 39 ngày
78 29 ngày
79 36 ngày
80 57 ngày
81 42 ngày
82 30 ngày
83 34 ngày
84 31 ngày
85 34 ngày
86 26 ngày
87 30 ngày
88 37 ngày
89 28 ngày
90 32 ngày
91 48 ngày
92 33 ngày
93 30 ngày
94 27 ngày
95 33 ngày
96 33 ngày
97 34 ngày
98 35 ngày
99 24 ngày

Thống kê cặp lô gan TP Hồ Chí Minh lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
03 - 30 01-07-2023 11 20
34 - 43 01-07-2023 11 299
39 - 93 01-07-2023 11 16
12 - 21 08-07-2023 9 16
69 - 96 15-07-2023 7 15
19 - 91 17-07-2023 6 15
89 - 98 17-07-2023 6 15
48 - 84 22-07-2023 5 299
09 - 90 24-07-2023 4 299
67 - 76 24-07-2023 4 16

Thống kê giải đặc biệt TP Hồ Chí Minh lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
37 28-08-2017 582
87 19-05-2018 507
05 11-01-2020 335
84 29-02-2020 321
91 21-03-2020 315
02 04-07-2020 293
29 12-09-2020 273
01 12-12-2020 247
24 04-01-2021 240
83 25-01-2021 234

Thống kê đầu giải đặc biệt TP Hồ Chí Minh lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
0 01-07-2023 11
4 03-07-2023 10
6 08-07-2023 9
9 10-07-2023 8
1 22-07-2023 5
8 24-07-2023 4
7 29-07-2023 3
2 31-07-2023 2
3 05-08-2023 1
5 07-08-2023 0

Thống kê đuôi giải đặc biệt TP Hồ Chí Minh lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
1 25-03-2023 39
0 03-07-2023 10
4 10-07-2023 8
6 15-07-2023 7
7 17-07-2023 6
8 22-07-2023 5
3 29-07-2023 3
2 31-07-2023 2
5 05-08-2023 1
9 07-08-2023 0