Lô gan Đồng Tháp - Thống kê lô gan DT (XSDT) lâu chưa ra nhất

Thống kê lô tô gan Đồng Tháp ngày 17/06/2024

⇒ Ngoài ra các bạn xem thêm:

Bảng thống kê lô gan Đồng Tháp lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay

Bộ sốNgày ra cuối cùngSố ngày ganGan cực đại
04 25-09-2023 26 31
85 25-09-2023 26 26
57 16-10-2023 23 30
62 23-10-2023 22 27
09 20-11-2023 18 38
96 27-11-2023 17 31
61 11-12-2023 15 31
91 11-12-2023 15 25
18 25-12-2023 13 27
05 01-01-2024 12 20
07 01-01-2024 12 32
71 01-01-2024 12 25
73 01-01-2024 12 35
03 08-01-2024 11 31
16 08-01-2024 11 26
39 15-01-2024 10 40

Gan cực đại Đồng Tháp các bộ số từ 00-99 từ 2002 đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 31 ngày
01 35 ngày
02 21 ngày
03 31 ngày
04 31 ngày
05 20 ngày
06 17 ngày
07 32 ngày
08 28 ngày
09 38 ngày
10 34 ngày
11 31 ngày
12 25 ngày
13 28 ngày
14 22 ngày
15 31 ngày
16 26 ngày
17 40 ngày
18 27 ngày
19 24 ngày
20 28 ngày
21 26 ngày
22 28 ngày
23 22 ngày
24 21 ngày
25 25 ngày
26 26 ngày
27 25 ngày
28 23 ngày
29 19 ngày
30 28 ngày
31 32 ngày
32 29 ngày
33 37 ngày
34 21 ngày
35 29 ngày
36 33 ngày
37 47 ngày
38 27 ngày
39 40 ngày
40 36 ngày
41 34 ngày
42 41 ngày
43 35 ngày
44 30 ngày
45 29 ngày
46 26 ngày
47 29 ngày
48 35 ngày
49 37 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 23 ngày
51 34 ngày
52 31 ngày
53 32 ngày
54 31 ngày
55 26 ngày
56 32 ngày
57 30 ngày
58 23 ngày
59 37 ngày
60 44 ngày
61 31 ngày
62 27 ngày
63 27 ngày
64 34 ngày
65 21 ngày
66 29 ngày
67 34 ngày
68 29 ngày
69 25 ngày
70 35 ngày
71 25 ngày
72 35 ngày
73 35 ngày
74 29 ngày
75 33 ngày
76 16 ngày
77 21 ngày
78 29 ngày
79 30 ngày
80 21 ngày
81 32 ngày
82 34 ngày
83 42 ngày
84 26 ngày
85 26 ngày
86 22 ngày
87 28 ngày
88 22 ngày
89 36 ngày
90 31 ngày
91 25 ngày
92 50 ngày
93 29 ngày
94 19 ngày
95 18 ngày
96 31 ngày
97 32 ngày
98 31 ngày
99 26 ngày

Thống kê cặp lô gan Đồng Tháp lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
16 - 61 08-01-2024 11 14
57 - 75 22-01-2024 9 20
58 - 85 05-02-2024 7 10
07 - 70 12-02-2024 6 19
14 - 41 19-02-2024 5 16
19 - 91 19-02-2024 5 13
25 - 52 19-02-2024 5 14
68 - 86 19-02-2024 5 17
67 - 76 26-02-2024 4 11

Thống kê giải đặc biệt Đồng Tháp lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
89 15-12-2014 465
36 04-04-2016 397
33 26-12-2016 359
66 01-05-2017 341
07 23-04-2018 290
70 23-07-2018 277
20 18-03-2019 243
60 09-09-2019 218
09 16-09-2019 217
93 18-11-2019 208

Thống kê đầu giải đặc biệt Đồng Tháp lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
5 27-11-2023 17
7 04-12-2023 16
0 11-12-2023 15
8 08-01-2024 11
9 15-01-2024 10
6 29-01-2024 8
2 19-02-2024 5
3 04-03-2024 3
4 18-03-2024 1
1 25-03-2024 0

Thống kê đuôi giải đặc biệt Đồng Tháp lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
2 21-08-2023 31
8 27-11-2023 17
6 04-12-2023 16
9 18-12-2023 14
1 08-01-2024 11
3 05-02-2024 7
7 12-02-2024 6
4 04-03-2024 3
0 18-03-2024 1
5 25-03-2024 0