Lô gan Đắk Nông - Thống kê lô gan DNO (XSDNO) lâu chưa ra nhất

Thống kê lô tô gan Đắc Nông ngày 02/10/2023

⇒ Ngoài ra các bạn xem thêm:

Bảng thống kê lô gan Đắc Nông lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay

Bộ sốNgày ra cuối cùngSố ngày ganGan cực đại
86 04-03-2023 22 22
37 25-03-2023 19 21
89 25-03-2023 19 20
95 25-03-2023 19 25
04 01-04-2023 18 27
06 01-04-2023 18 25
62 22-04-2023 15 28
85 22-04-2023 15 21
32 29-04-2023 14 33
59 29-04-2023 14 33
63 29-04-2023 14 30
68 29-04-2023 14 43
96 29-04-2023 14 34
03 13-05-2023 12 37
10 13-05-2023 12 28
40 13-05-2023 12 47
94 13-05-2023 12 32
21 20-05-2023 11 23
30 20-05-2023 11 26
84 20-05-2023 11 29
26 27-05-2023 10 36
51 27-05-2023 10 24

Gan cực đại Đắc Nông các bộ số từ 00-99 từ 2002 đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 32 ngày
01 26 ngày
02 33 ngày
03 37 ngày
04 27 ngày
05 23 ngày
06 25 ngày
07 29 ngày
08 23 ngày
09 27 ngày
10 28 ngày
11 21 ngày
12 29 ngày
13 28 ngày
14 24 ngày
15 30 ngày
16 30 ngày
17 41 ngày
18 21 ngày
19 38 ngày
20 31 ngày
21 23 ngày
22 33 ngày
23 41 ngày
24 25 ngày
25 22 ngày
26 36 ngày
27 25 ngày
28 27 ngày
29 47 ngày
30 26 ngày
31 25 ngày
32 33 ngày
33 21 ngày
34 32 ngày
35 30 ngày
36 24 ngày
37 21 ngày
38 26 ngày
39 33 ngày
40 47 ngày
41 31 ngày
42 31 ngày
43 38 ngày
44 26 ngày
45 22 ngày
46 41 ngày
47 21 ngày
48 34 ngày
49 48 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 35 ngày
51 24 ngày
52 30 ngày
53 26 ngày
54 33 ngày
55 22 ngày
56 22 ngày
57 28 ngày
58 26 ngày
59 33 ngày
60 23 ngày
61 32 ngày
62 28 ngày
63 30 ngày
64 24 ngày
65 30 ngày
66 23 ngày
67 44 ngày
68 43 ngày
69 31 ngày
70 31 ngày
71 21 ngày
72 26 ngày
73 32 ngày
74 24 ngày
75 44 ngày
76 47 ngày
77 25 ngày
78 31 ngày
79 24 ngày
80 32 ngày
81 41 ngày
82 26 ngày
83 32 ngày
84 29 ngày
85 21 ngày
86 22 ngày
87 20 ngày
88 30 ngày
89 20 ngày
90 27 ngày
91 23 ngày
92 22 ngày
93 25 ngày
94 32 ngày
95 25 ngày
96 34 ngày
97 28 ngày
98 35 ngày
99 19 ngày

Thống kê cặp lô gan Đắc Nông lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
59 - 95 29-04-2023 14 17
68 - 86 29-04-2023 14 17
04 - 40 13-05-2023 12 15
03 - 30 20-05-2023 11 26
26 - 62 27-05-2023 10 13
12 - 21 24-06-2023 6 17
15 - 51 24-06-2023 6 12
17 - 71 24-06-2023 6 20
23 - 32 24-06-2023 6 33
69 - 96 01-07-2023 5 14

Thống kê giải đặc biệt Đắc Nông lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
95 20-10-2012 557
10 21-05-2016 371
23 18-02-2017 332
50 22-07-2017 310
12 21-10-2017 297
35 28-04-2018 270
22 05-05-2018 269
45 08-09-2018 251
16 10-11-2018 242
42 08-12-2018 238

Thống kê đầu giải đặc biệt Đắc Nông lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
5 12-11-2022 38
3 11-03-2023 21
6 15-04-2023 16
8 22-04-2023 15
9 27-05-2023 10
2 08-07-2023 4
7 15-07-2023 3
0 22-07-2023 2
1 29-07-2023 1
4 05-08-2023 0

Thống kê đuôi giải đặc biệt Đắc Nông lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
6 07-01-2023 30
4 21-01-2023 28
8 18-02-2023 24
3 15-04-2023 16
5 20-05-2023 11
7 24-06-2023 6
2 01-07-2023 5
0 15-07-2023 3
9 29-07-2023 1
1 05-08-2023 0