XSMT - XSKTMT - Kết quả xổ số miền trung phát hành và quay số trở lại từ 9/8/2021

XSMT sẽ phát hành vé số và quay số mở thưởng trở lại bắt đầu từ ngày 9/8/2021, tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh tại một số tỉnh thành vẫn còn phức tạp, do vậy sẽ không phát hành vé số tại các địa phương này

Trong bài này sẽ cập nhật chi tiết cho người xem thông tin XSKTMT có lịch quay số mở thưởng trở lại gần nhất.

1. Xổ số Huế phát hành và quay số trở lại từ ngày 9/8/2021

Công ty XSTTH  bắt đầu phát hành vé số trên địa bàn các tỉnh miền trung và tiến hành quay số mở thưởng trở lại vào ngày thứ 2. Thông tin cụ thể sẽ được cập nhật trong văn bản dưới đây.

XS Thừa Thiên Huế phát hành trở lại

XS Thừa Thiên Huế phát hành trở lại

2. Xổ số Phú Yên phát hành và quay số trở lại từ ngày 9/8/2021

Công ty XSPY đã bắt đầu phát hành và quay số mở thưởng trở lại, nhưng do đang thực hiện chỉ thị số 16 trên toàn tỉnh  đến hết ngày 15/8/2021, nên công ty sẽ phát hành vé số tại các tỉnh thành không thực hiện giãn cách.

Đang cập nhật...

3. Xổ số Đắk Lắk phát hành và quay số trở lại từ 10/8/2021

Công ty XSDLK tạm dừng quay số mở thưởng đến hết ngày 8/8/2021. Do vậy, Công ty sẽ phát hành vé số lại tại các tỉnh thành miền trung và tiến hành quay số mở thưởng KQXSDLK trở lại kỳ quay ngày 10/8/2021.

Đang cập nhật...

4. Xổ số Đà Nẵng phát hành và quay số trở lại từ 11/8/2021

Công ty XSDNG dự kiến bắt đầu phát hành và quay số mở thưởng trở lại, tuy nhiên do đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 trên địa bàn thành phố đến từ ngày 31/8/2021, nên công ty sẽ phát hành vé số tại các tỉnh thành không thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16.

Đang cập nhật...

5. Xổ số Khánh Hòa phát hành và quay số trở lại từ 11/8/2021

Tình hình diễn biến dịch bệnh tại Khánh Hòa cũng đang có những phức tạp, toàn tỉnh vẫn thực hiện giãn cách theo chỉ thị số 16. Tuy nhiên để đảm bảo hoạt động kinh doanh, Công ty XSKH vẫn sẽ tiến hành mở thưởng kỳ quay số ngày 11/9/2021 nhưng chỉ phát hành vé XSKTKH trên địa bàn của các khu vực không thực hiện giãn cách theo chỉ thị số 16. 

Các khu vực hiện vẫn không phát hành vé số đó tỉnh Khánh Hòa, Đà Nẵng, Phú Yên cùng một số tỉnh, huyện, xã của các tỉnh miền trung đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị số 16.

Công ty XSKT Khánh Hòa thông báo

Công ty XSKT Khánh Hòa thông báo

6. Xổ số Ninh Thuận phát hành và quay số trở lại từ 13/8/2021

Công ty XSNT dừng quay số mở thưởng đến hết ngày 8/8/2021. Do vậy, Công ty sẽ phát hành vé số lại tại các tỉnh thành miền trung và tiến hành quay số mở thưởng KQXSNT trở lại kỳ quay ngày 13/8/2021.

Đang cập nhật ....

7. Xổ số Quảng Ngãi phát hành và quay số trở lại từ 14/8/2021

Công ty XSQNG dừng quay số mở thưởng đến hết ngày 8/8/2021. Do vậy, Công ty sẽ phát hành vé số lại tại các tỉnh thành miền trung và tiến hành quay số mở thưởng KQXSQNG trở lại kỳ quay ngày 10/8/2021.

Đang cập nhật ....

8. Xổ số Đắk Nông phát hành và quay số trở lại từ 14/8/2021

Công ty XSDNO tạm dừng quay số mở thưởng đến hết ngày 8/8/2021. Do vậy, Công ty sẽ phát hành vé số lại tại các tỉnh thành miền trung và tiến hành quay số mở thưởng KQXSDNO trở lại kỳ quay ngày 14/8/2021.

Đang cập nhật ....

9. Xổ số Kon Tum phát hành và quay số trở lại từ 15/8/2021

Công ty XS Kon Tum tạm dừng quay số mở thưởng đến hết ngày 8/8/2021. Do vậy, Công ty sẽ phát hành vé số lại tại các tỉnh thành miền trung và tiến hành quay số mở thưởng KQXS Kon Tum trở lại kỳ quay ngày 15/8/2021.

Đang cập nhật ....

Xem thêm: XSMT - KQXSMT - XSKTMT sẽ ngừng phát hành và quay số đài nào?